پیشنهادهای ویژه - لپ تاپ

۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz Up to 4.9 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت 5400RPM
گرافیک : Nvidea GeForce MX230 2GB GDDR5
۲۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz Up to 4.9 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 128 گیگابایت SSD
گرافیک : Nvidea GeForce MX230 2GB GDDR5
۲۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz Up to 4.9 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 256 گیگابایت SSD
گرافیک : Nvidea GeForce MX230 2GB GDDR5
۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz Up to 4.9 GHz
حافظه رم : 12GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت 5400RPM
گرافیک : Nvidea GeForce MX230 2GB GDDR5
۲۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz Up to 4.9 GHz
حافظه رم : 12GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 256 گیگابایت SSD
گرافیک : Nvidea GeForce MX230 2GB GDDR5
۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 8750HQ 2.2GHz Up to 4.1 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت هیبردی + 256 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA GeForce GTX 1050 GDDR5 4GB
۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i3 8130U 2.2GHz up to 3.4 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت 5400RPM
گرافیک : NVIDIA Geforce MX130 2GB GDDR5
۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i5 8265U 1.6GHz up to 3.9 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 256 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA GeForce MX230 2GB GDDR5
۳۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 9750H 2.6GHz up to 4.5 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت SSD
گرافیک : NVIDIA GeForce GTX 1650 GDDR5 4GB
۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i3 8145U 2.1 GHz up to 3.9 GHz
حافظه رم : 4GB DDR4
حافظه داخلی :1 ترابایت 5400RPM
گرافیک : Intel UHD 620 Up To 2GB Share
۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i3 8130U 2.2 GHz up to 3.4 GHz
حافظه رم : 4GB DDR4
حافظه داخلی :1 ترابایت 5400RPM
گرافیک : Intel UHD 620 Up To 2GB Share
۲۸/۹۹۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz Up to 4.9 GHz
حافظه رم : 12GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 128 گیگابایت SSD
گرافیک : Nvidea GeForce MX110 2GB GDDR5
۲۹/۴۹۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz Up to 4.9 GHz
حافظه رم : 12GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 256 گیگابایت SSD
گرافیک : Nvidea GeForce MX110 2GB GDDR5
۴۳/۴۳۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10750H 2.6 GHz up to 5.0 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 512 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce GTX 1650 TI GDDR6 4GB
۵۳/۱۵۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10750H 2.6 GHz up to 5.0 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce RTX 2060 GDDR6 6GB
۳۸/۸۹۹/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10750H 2.6GHz up to 5.0 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce GTX 1650 TI 4GB GDDR6
۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i3 8130U 2.2GHz up to 3.4 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 128 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX130 2GB GDDR5
۳۴/۱۵۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 8565U 1.8 GHz up to 4.6 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 128 گیگابایت حافظه SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX250 GDDR5 2GB
۲۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz up to 4.9 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 128 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX130 2GB GDDR5
۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz up to 4.9 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه 5400RPM
گرافیک : NVIDIA Geforce MX130 2GB GDDR5
۲۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz up to 4.9 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 256 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX130 2GB GDDR5
۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : AMD Ryzen9 4900H 3.3 GHz up to 4.4 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 256 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce GTX 1660 Ti GDDR6 6GB
۴۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10750H 2.6 GHz up to 5.0 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce GTX 1660 Ti GDDR6 6GB
۲۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 1065G7 1.3 GHz up to 3.9 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 512 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX110 GDDR5 2GB
۵۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10750H 2.6 GHz up to 5.0 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce RTX 2060 GDDR6 6GB
۵۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10750H 2.6 GHz up to 5.0 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce RTX 2070 GDDR6 8GB
۳۶/۱۲۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10750H 2.6 GHz up to 5.0 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 512 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce GTX1650 GDDR6 4GB
۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz up to 4.9 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت هیبردی + 128 گیگابایت حافظه SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX330 2GB GDDR5
۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz up to 4.9 GHz
حافظه رم : 12GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت هیبردی+ 256 گیگابایت حافظه SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX130 2GB GDDR5
۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Pentium Gold 4415U 2.3GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی
گرافیک : Intel HD 600 Up to 2GB Share
۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i5 1035G1 1.0 GHz up to 3.6 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 256 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX330 2GB GDDR5
۲۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i5 1035G1 1.0 GHz up to 3.6 GHz
حافظه رم : 12GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 256 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX330 2GB GDDR5
۲۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i5 1035G1 1.0 GHz up to 3.6 GHz
حافظه رم : 12GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 512 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX330 2GB GDDR5
۴۶/۵۹۹/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 9750U 2.6 GHz up to 4.5 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 512 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce GTX1650 GDDR5 4GB
۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : AMD Ryzen7 3700U 2.3GHz up to 4.0 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 512 گیگابایت حافظه SSD
گرافیک : AMD RX VEGA 10 2GB GDDR5
۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i3 8145U 2.1 GHz up to 3.9 GHz
حافظه رم : 4GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت 5400RPM
گرافیک : Intel UHD 620 Up to 4GB Share
۱۶/۹۹۹/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i3 1005G1 1 1.2 GHz up to 3.4 GHz
حافظه رم : 4GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت 5400RPM
گرافیک : Intel UHD Graphics Up to 4GB Share
۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i5 1035G1 1.0 GHz up to 3.6 GHz
حافظه رم : 12GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی
گرافیک : NVIDIA Geforce MX110 GDDR5 2GB
۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i5 1035G1 1.0 GHz up to 3.6 GHz
حافظه رم : 12GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 128 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX110 GDDR5 2GB
۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i5 1035G1 1.0 GHz up to 3.6 GHz
حافظه رم : 12GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 256 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX110 GDDR5 2GB
۲۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i5 1035G1 1.0 GHz up to 3.6 GHz
حافظه رم : 12GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 512 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX110 GDDR5 2GB
۲۷/۱۲۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 8565U 1.8 GHz up to 4.6 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 128 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX110 GDDR5 2GB
۱۰/۹۳۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Celeron N4000 1.1GHz up to 2.6 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی
گرافیک : Intel UHD 600 Up to 4GB Share
۱۳/۶۵۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : AMD A4-9120E 2.2GHz up to 2.5 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 128 گیگابایت حافظه SSD
گرافیک : AMD Radeon R5 M530 2GB GDDR5
۱۴/۳۳۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : AMD A4-9120E 2.2GHz up to 2.5 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 256 گیگابایت حافظه SSD
گرافیک : AMD Radeon R5 M530 2GB GDDR5
۱۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i3 8130U 2.2GHz up to 3.4 GHz
حافظه رم : 4GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت 5400RPM
گرافیک : NVIDIA Geforce MX130 2GB GDDR5
۳۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : AMD Ryzen7 3750H 2.3GHz up to 4.0 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 256 گیگابایت حافظه SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce GTX1650 4GB GDDR5
۴۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 9750H 2.6GHz up to 4.5 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce GTX1660Ti 6GB GDDR6
۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : AMD Ryzen3 2200U 2.5GHz up to 3.4 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 128 گیگابایت حافظه SSD
گرافیک : AMD Radeon R5 M530 2GB GDDR5
۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i3 10110U 2.1GHz up to 4.1 GHz
حافظه رم : 4GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی
گرافیک : Intel UHD Graphics
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i3 10110U 2.1GHz up to 4.1 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی
گرافیک : Intel UHD Graphics
۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i3 10110U 2.1GHz up to 4.1 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی
گرافیک : NVIDIA Geforce MX130 2GB GDDR5
۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i3 10110U 2.1GHz up to 4.1 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 256 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX130 2GB GDDR5
۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i3 10110U 2.1GHz up to 4.1 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 128 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX130 2GB GDDR5
۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz up to 4.9 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت هیبردی
گرافیک : NVIDIA Geforce MX330 2GB GDDR5
۲۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz up to 4.9 GHz
حافظه رم : 12GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت هیبردی
گرافیک : NVIDIA Geforce MX330 2GB GDDR5
۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz up to 4.9 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت هیبردی+ 128 گیگابایت حافظه SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX130 2GB GDDR5
۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz up to 4.9 GHz
حافظه رم : 12GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت هیبردی+ 128 گیگابایت حافظه SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX330 2GB GDDR5
۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz up to 4.9 GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت هیبردی+ 256 گیگابایت حافظه SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX330 2GB GDDR5
۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz up to 4.9 GHz
حافظه رم : 20GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت هیبردی 5400RPM
گرافیک : NVIDIA Geforce MX130 2GB GDDR5
۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz up to 4.9 GHz
حافظه رم : 12GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 256 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX330 2GB GDDR5
۲۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz up to 4.9 GHz
حافظه رم : 20GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 128 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX330 2GB GDDR5
۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz up to 4.9 GHz
حافظه رم : 20GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 256 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX330 2GB GDDR5
۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8GHz up to 4.9 GHz
حافظه رم : 20GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 512 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX130 2GB GDDR5
۲۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 1065G7 1.3 GHz up to 3.9 GHz
حافظه رم : 12GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 128 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX110 GDDR5 2GB
۳۶/۹۲۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i5 10210U 1.6 GHz up to 4.2 GHz
حافظه رم : 8GB DDR3
حافظه داخلی : 512 گیگابایت SSD
گرافیک : Intel UHD Graphics
۵۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 9750H 2.60GHz up to 4.50 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 512 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce GTX 1660 6GB
۳۷/۱۵۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8 GHz up to 4.9 GHz
حافظه رم : 8GB DDR3
حافظه داخلی : 512 گیگابایت SSD
گرافیک : NNVIDIA Geforce MX250 GDDR5 2GB
۳۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8 GHz up to 4.9 GHz
حافظه رم : 16GB DDR3
حافظه داخلی : 1 ترابایت SSD
گرافیک : NNVIDIA Geforce MX250 GDDR5 2GB
۴۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8Up to 4.9 GHz GHz
حافظه رم : 16GB DDR3
حافظه داخلی : 1 ترابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX250 2GB GDDR5
۴۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8Up to 4.8 GHz GHz
حافظه رم : 16GB DDR3
حافظه داخلی : 1 ترابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce GTX1650 MAX-Q Design 4GB
۴۷/۶۵۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8Up to 4.8 GHz GHz
حافظه رم : 16GB DDR3
حافظه داخلی : 1 ترابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce GTX1650 MAX-Q Design 4GB
۵۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 9750H 2.60GHz up to 4.50 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 256 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce GTX 1660 6GB
۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i5 9300H 2.4GHz up to 4.1 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 256 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce GTX1050 3GB GDDR5
۲۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i5 9300H 2.4GHz up to 4.1 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی :1 ترابایت حافظه هیبردی + 128 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce GTX 1650 4GB
۲۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 9750H 2.6GHz up to 4.5 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 256 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce GTX1650 4GB
۳۵/۱۵۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 8565U 1.8 GHz up to 4.6 GHz
حافظه رم : 12GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی + 256 گیگابایت حافظه SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce MX250 GDDR5 2GB
۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 10510U 1.8Up to 4.8 GHz GHz
حافظه رم : 16GB DDR3
حافظه داخلی : 512 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA NVIDIA Geforce MX250 2GB
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i3 8130U 2.2GHz Up To 3.4GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی 5400Rpm
گرافیک : AMD Radeon R5 M430 2GB GDDR5
۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Celeron N4000 1.1GHz Up To 2.6GHz
حافظه رم : 4GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی 5400Rpm
گرافیک : Intel UHD 600
۳۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 8565U 1.8 GHz up to 4.6 GHz
حافظه رم : 8GB DDR3
حافظه داخلی : 512 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA MX250 GDDR5 2GB
۳۷/۲۵۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 8750HQ 2.2GHz Up to 4.1 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت هیبردی + 256 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA GeForce GTX 1050 GDDR5 4GB
۳۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 9750H 2.6GHz up to 4.5 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت هیبردی + 512 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce GTX 1650 4GB GDDR5
۳۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 8750HQ 2.2GHz Up to 4.1 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت هیبردی + 512 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA GeForce GTX 1050 GDDR5 4GB
۳۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 8750H 2.2GHz Up to 4.1 GHz
حافظه رم : 12GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت هیبردی + 128 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA GeForce GTX 1050 GDDR5 4GB
۴۵/۱۲۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i7 9750H 2.60GHz up to 4.50 GHz
حافظه رم : 16GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت هیبردی + 256 گیگابایت SSD
گرافیک : NVIDIA Geforce GTX 1650 4GB
۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Celeron N4000 1.1GHz up to 2.6 GHz
حافظه رم : 4GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی
گرافیک : Intel UHD Graphics 600
۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Celeron N4000 1.1GHz Up to 2.6GHz
حافظه رم : 8GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت 5400RPM
گرافیک : Intel UHD 600 Up To 2GB share
۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Pentium Gold 4415U 2.3GHz
حافظه رم : 4GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی
گرافیک : Intel HD 600 Up to 2GB Share
۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i5 8250U 1.60GHz up to 3.40 GHz
حافظه رم : 12GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی
گرافیک : AMD Radeon R5 M530 4GB GDDR5
۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان
پردازنده : Intel Core i3 8130U 2.2GHz Up To 3.4GHz
حافظه رم : 4GB DDR4
حافظه داخلی : 1 ترابایت حافظه هیبردی 5400Rpm
گرافیک : AMD Radeon R5 M430 2GB GDDR5